Въпроси и отговориПортфейлСтруктура на таксите за теглене

Структура на таксите за теглене

Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г. в 05:57 ч. (UTC+0)

За обработка на повечето транзакции се изискват такси. Сумите на таксите зависят от блокчейна, избран за изтегляне на токена. Всяка блокова верига има различна такса за теглене (мрежова), така че не забравяйте да я проверите, преди да инициирате транзакция.

Можете да потвърдите сумата на таксата за теглене на страницата за теглене на монетата или на страницата Такси за депозит и теглене .

Понякога е налична повече от една опция за такса. Изберете в коя валута да платите таксата за теглене, като изберете съответния токен.

Моля, обърнете внимание на полето „Получавате“ под таксата:

  • В случай, че мрежовата такса е същата валута като жетона за теглене - таксата ще бъде приспадната от „Сумата за теглене“.
  • В случай, че мрежовата такса е различна валута от жетона, който ще се тегли, във вашия баланс трябва да има налична сума, която да покрие таксата.