Στοιχεία επωνυμίας

Οδηγός λογότυπου

Το λογότυπό μας είναι το πιο σημαντικό σύμβολο που αντιπροσωπεύει την ProBit Global και παίζει βασικό ρόλο στην παρουσίαση του προφίλ της επωνυμίας. Υπό αυτήν την έννοια, το σχήμα και η αναλογία όλων των στοιχείων του λογότυπου πρέπει να παραμένουν ίδια. Προτιμάται η χρήση της κάθετης μορφής. Μόνο όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η οριζόντια μορφή.

Κατακόρυφο
Οριζόντιο

Οδηγίες επωνυμίας

Όταν γράφετε την επωνυμία της ProBit Global, πρέπει να τηρείτε τα ακόλουθα, προς αποφυγή σύγχυσης.

Όλα τα γράμματα στην επωνυμία μας πρέπει να είναι κεφαλαία.

Το γράμμα «B» της λέξης «ProBit» πρέπει να είναι κεφαλαίο.

Η λέξη «ProBit» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα.

Πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ των λέξεων «ProBit» και «Global», ώστε να είναι διακριτές.

Οδηγίες χρώματος

Το ProBit Global Ultramarine είναι το χρώμα της επωνυμίας που συμβολίζει το ProBit Global. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα χρώματα από την παρακάτω παλέτα ultramarine, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη αντίθεση για ανοιχτό ή για σκούρο φόντο.

PROBIT GLOBAL Ultramarine

HEX #4231c8
RGB 66 49 200
CMYK 90 90 0 0
PANTONE 2369 C

Ultramarine (For Dark Theme)

HEX #504ced
RGB 80 76 237
CMYK 83 71 0 0

PROBIT GLOBAL Gray

HEX #7b7b7b
RGB 123 123 123
CMYK 60 52 48 0

Οδηγίες για συνεργασίες

Όταν το λογότυπο ProBit Global εμφανίζεται μαζί με το λογότυπο του συνεργάτη, ανατρέξτε σε αυτήν την εικόνα και μην τροποποιήσετε τη θέση και το μέγεθος του λογότυπου. Αν η τροποποίηση δεν μπορεί να αποφευχθεί, φροντίστε για τη διατήρηση των αναλογιών του και την ύπαρξη επαρκούς κενού χώρου γύρω από το λογότυπο.

Απαγορεύσεις

Το σχήμα και η αναλογία του λογότυπού μας πρέπει να διατηρούνται και απαγορεύεται οποιαδήποτε αυθαίρετη τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων της παραμόρφωσης και των αλλαγών σε στοιχεία, εφέ ή χρώμα.

Μην εκτείνετε ή παραμορφώνετε την προοπτική και το μέγεθος του λογότυπου.

Μην προσθέτετε ή τοποθετείτε φόντο πίσω από το λογότυπο.

Μην αλλάζετε το σχήμα ή την απόσταση μεταξύ των στοιχείων του λογότυπου.

Μη χρησιμοποιείτε αυθαίρετο συνδυασμό χρωμάτων.

Μην προσαρμόζετε τις γραμματοσειρές του λογότυπου.

Μην εφαρμόζετε εφέ σκιάς στο λογότυπο.

Μην περιγράφετε το λογότυπο.

Μη χρησιμοποιείτε την παλιά έκδοση του λογότυπου.

Μην αλλάζετε το χρώμα του λογότυπου.

Μην αλλάζετε τη διάταξη του λογότυπου.