50%OFF

Harmony (ONE)

 • مقدار کل اشتراک
  50,000 USDT worth of ONE
 • قیمت قبل از تخفیف
  0.02253396 PROB (0.0063 USDT)
 • قیمت ویژه انحصاری
  0.0112669800001194154 PROB (0.0032 USDT)
 • شروع
  2020-09-16 02:00 (GMT+0)
 • پایان
  2020-09-17 02:00 (GMT+0)
اشتراک به پایان رسیده است
00روز
:
00ساعت
:
00دقیقه
:
00ثانیه
:

اطلاعات اشتراک من

قوانین فروش انحضاری ProBit

 • استیک انجام دهید 2500 PROB برای شرکت باید بیشتر از
 • ProBit Exclusive sale is conducted on a subscription basis. Users may only subscribe with PROB within the subscription period.
 • Multiple subscriptions are allowed. Users may stake more PROB to increase their maximum allocations.
 • ماکزیمم میزان درخواستی به سطح عضویت کاربر بستگی دارد، که با میزان PROB استیک شده کاربر تعیین می شود.
 • سطح عضویتمقدار PROB استیک شدهحداکثر میزان اشتراک
  VIP2,500500 USDT
  VIP15,0002,500 USDT
  VIP40,0006,000 USDT
  VIP100,00015,000 USDT
  VIP250,00030,000 USDT
 • نتایج 24 ساعت پس از پایان دوره درخواست انجام خواهد شد
 • کاربر شرکت کننده بسته به نسبت میزان درخواستی می تواند ONE را دریافت کند. PROBاستقاده نشده برگشت داده می شود
  بله:
  اگر میزان اشتراک دوبرابر میزان قابل اشتراک باشد، کاربر 50% میزان به اشتراک گذاشته خود را دریافت خواهد کرد
  اگر میزان اشتراک کمتر یا مساوی با میزان قابل اشتراک باشد، کاربر تمامی میزان به اشتراک گذاشته خود را دریافت خواهد کرد
 • همه نوزیع های ONE disدر 2020-09-17 08:00 (GMT+0). انجام خواهد شد.
 • ONE برای معامله موجود خواهد بود USDT,KRW,BTC بازارها در 2020-09-17 08:00 (GMT+0).
 • You cannot join from any of the countries that restrict participation in token sales.  جزییات >
 • دیدن شرایط