50%OFF

The Sandbox (SAND)

 • مقدار کل اشتراک
  50,000 USDT worth of SAND
 • قیمت قبل از تخفیف
  0.69467522 PROB (0.8 USDT)
 • قیمت ویژه انحصاری
  0.34733761 PROB (0.4 USDT)
 • شروع
  2021-05-18 02:00 (GMT+0)
 • پایان
  2021-05-24 02:00 (GMT+0)
اشتراک به پایان رسیده است
00روز
:
00ساعت
:
00دقیقه
:
00ثانیه
:

اطلاعات اشتراک من

قوانین فروش انحضاری ProBit

 • استیک انجام دهید 2500 PROB برای شرکت باید بیشتر از
 • ProBit Exclusive sale is conducted on a subscription basis. Users may only subscribe with PROB within the subscription period.
 • Multiple subscriptions are allowed. Users may stake more PROB to increase their maximum allocations.
 • ماکزیمم میزان درخواستی به سطح عضویت کاربر بستگی دارد، که با میزان PROB استیک شده کاربر تعیین می شود.
 • سطح عضویتمقدار PROB استیک شدهحداکثر میزان اشتراک
  VIP2,500250 USDT
  VIP15,0001,250 USDT
  VIP40,0003,000 USDT
  VIP100,0007,500 USDT
  VIP250,00015,000 USDT
 • نتایج 24 ساعت پس از پایان دوره درخواست انجام خواهد شد
 • کاربر شرکت کننده بسته به نسبت میزان درخواستی می تواند SAND را دریافت کند. PROBاستقاده نشده برگشت داده می شود
  بله:
  اگر میزان اشتراک دوبرابر میزان قابل اشتراک باشد، کاربر 50% میزان به اشتراک گذاشته خود را دریافت خواهد کرد
  اگر میزان اشتراک کمتر یا مساوی با میزان قابل اشتراک باشد، کاربر تمامی میزان به اشتراک گذاشته خود را دریافت خواهد کرد
 • همه نوزیع های SAND disدر 2021-05-24 07:00 (GMT+0). انجام خواهد شد.
 • You cannot join from any of the countries that restrict participation in token sales.  جزییات >
 • دیدن شرایط