50%OFF

GMX (GMX)

 • مقدار کل اشتراک
  10,000 USDT به ارزش GMX
 • قیمت قبل از تخفیف
  498.19111128 PROB (67.26 USDT)
 • قیمت ویژه انحصاری
  249.09555564 PROB (33.63 USDT)
 • شروع
  2023-02-14 02:00 (UTC+0)
 • پایان
  2023-02-20 02:00 (UTC+0)
اشتراک به پایان رسیده است
00روز
:
00ساعت
:
00دقیقه
:
00ثانیه
:

اطلاعات اشتراک من

قوانین فروش انحضاری ProBit

 • استیک انجام دهید 500 PROB برای شرکت باید بیشتر از
 • فروش انحصاری ProBit به صورت اشتراک انجام می شودمشتری تنها با اشتراک در PROBدر زمان اشتراک شامل شود
 • اشتراک‌های متعددیمجاز اند کاربران ممکن است PROB بیشتری را برای افزایش حداکثر تخصیص خود به اشتراک بگذارند.
 • حداکثر اشتراک به سطح عضویت کاربر بستگی دارد که با مقدار PROB استیک شده کاربر تعیین می شود.
 • سطح عضویتمقدار PROB استیک شدهحداکثر میزان اشتراک
  VIP 1500100 USDT
  (740.740741 PROB)
  VIP 23,000500 USDT
  (3,703.703705 PROB)
  VIP 38,0001,200 USDT
  (8,888.888892 PROB)
  VIP 420,0003,000 USDT
  (22,222.22223 PROB)
  VIP 550,0006,000 USDT
  (44,444.44446 PROB)
 • نتایج 24 ساعت پس از پایان دوره درخواست انجام خواهد شد
 • کاربران به نسبت نرخ اشتراک GMXدریافت خواهند کرد. PROB استفاده نشده عودت داده می شود.
  بله:
  اگر میزان اشتراک دوبرابر میزان قابل اشتراک باشد، کاربر 50% میزان به اشتراک گذاشته خود را دریافت خواهد کرد
  اگر میزان اشتراک کمتر یا مساوی با میزان قابل اشتراک باشد، کاربر تمامی میزان به اشتراک گذاشته خود را دریافت خواهد کرد
 • همه نوزیع های GMX disدر 2023-02-20 07:00 (UTC+0). انجام خواهد شد.
 • GMX برای معامله موجود خواهد بود USDT بازارها در 2023-02-20 08:00 (UTC+0).
 • شما نمی‌توانید از هیچ یک از کشورهایی که مشارکت در فروش توکن را محدود می‌کنند، بپیوندید.  جزییات >
 • دیدن شرایط