ProBit Exclusive

با ProBit Exclusive، کاربران ProBit Global می توانند محبوب ترین توکن ها را با تخفیف تا 50 درصد خریداری کنند!

بیشتر بدانید

چگونه در توکن های ProBit exclusive با 50٪ تخفیف مشترک شوید٪ تخفیف مشترک شوید

buy probخرید PROB
stake probایستاک PROB
50 offبا 50 درصد تخفیف مشترک شوید

ProBit Exclusives

تمام شده
Arbitrum (ARB)مقدار کل اشتراک: 10,000 USDT به ارزش ARBپایان: 2023-04-03 02:00 (GMT+0)
تمام شده
GMX (GMX)مقدار کل اشتراک: 10,000 USDT به ارزش GMXپایان: 2023-02-20 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Avalanche (AVAX)مقدار کل اشتراک: 25,000 USDT به ارزش AVAXپایان: 2022-12-05 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Binance Coin (BNB)مقدار کل اشتراک: 25,000 USDT به ارزش BNBپایان: 2022-10-24 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Ethereum (ETH)مقدار کل اشتراک: 25,000 USDT به ارزش ETHپایان: 2022-09-05 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Bitcoin (BTC)مقدار کل اشتراک: 25,000 USDT به ارزش BTCپایان: 2022-08-01 02:00 (GMT+0)
تمام شده
USD Coin (USDC)مقدار کل اشتراک: 25,000 USDT به ارزش USDCپایان: 2022-06-13 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Ethereum (ETH)مقدار کل اشتراک: 50,000 USDT به ارزش ETHپایان: 2022-05-16 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Bitcoin (BTC)مقدار کل اشتراک: 50,000 USDT به ارزش BTCپایان: 2022-04-18 02:00 (GMT+0)
تمام شده
ApeCoin (APE)مقدار کل اشتراک: 50,000 USDT به ارزش APEپایان: 2022-03-28 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Raydium (RAY)مقدار کل اشتراک: 25,000 USDT به ارزش RAYپایان: 2022-03-14 02:00 (GMT+0)
تمام شده
Solana (SOL)مقدار کل اشتراک: 50,000 USDT به ارزش SOLپایان: 2022-02-21 02:00 (GMT+0)
...