اطلاعیه‌هانگهداریProBit Global سپرده ها و برداشت های LC Coin (LCC) را به حالت تعلیق در می آورد

ProBit Global سپرده ها و برداشت های LC Coin (LCC) را به حالت تعلیق در می آورد

تاریخ منتشر شده: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲:۵۴ (UTC+0)

لطفاً به برنامه های کلیدی زیر توجه داشته باشید:

  • ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲:۴۰ (UTC+0) : LCC تعلیق سپرده ها و برداشت ها.
  • اعلام می شود: از سرگیری واریز و برداشت به کاربران اطلاع خواهیم داد.  

کاربران می توانند مطمئن باشند که تمام وجوه امن هستند و تحت تأثیر تعلیق موقت سپرده ها و برداشت ها قرار نخواهند گرفت.

با تشکر از حمایت شما،

ProBit Global