اطلاعیه‌هانگهداریProBit Global سپرده‌ها، برداشت‌ها و معاملات سکه‌ها و سکه‌ها (AND) را در حمایت از نگهداری کیف پول تعلیق می‌کند.

ProBit Global سپرده‌ها، برداشت‌ها و معاملات سکه‌ها و سکه‌ها (AND) را در حمایت از نگهداری کیف پول تعلیق می‌کند.

تاریخ منتشر شده: ۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۷:۳۰ (UTC+0)

لطفاً به برنامه های کلیدی زیر توجه داشته باشید:

  • ۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۶:۲۰ (UTC+0) : و تعلیق سپرده ها، برداشت ها و معاملات.
  • اعلام می شود: از سرگیری سپرده ها، برداشت ها و معاملات به کاربران اطلاع خواهیم داد.  

با تشکر از حمایت شما،

ProBit Global