اطلاعیه‌هانگهداریProBit Global سپرده‌ها، برداشت‌ها و معاملات مدیفکت (FAKT) را به حالت تعلیق درآورد

ProBit Global سپرده‌ها، برداشت‌ها و معاملات مدیفکت (FAKT) را به حالت تعلیق درآورد

تاریخ منتشر شده: ۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۵:۰۶ (UTC+0)

لطفاً به برنامه های کلیدی زیر توجه داشته باشید:

  • ۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۴:۳۰ (UTC+0) : FAKT تعلیق سپرده ها، برداشت ها و معاملات.
  • اعلام می شود: از سرگیری سپرده ها، برداشت ها و معاملات به کاربران اطلاع خواهیم داد.  

کاربران می توانند مطمئن باشند که همه وجوه امن هستند و تحت تأثیر تعلیق موقت سپرده ها، برداشت ها و معاملات قرار نخواهند گرفت.

با تشکر از حمایت شما،

ProBit Global