اطلاعیه‌هارویدادها[انحصاری ProBit - نتایج اشتراک ARB آوریل 2023]

[انحصاری ProBit - نتایج اشتراک ARB آوریل 2023]

تاریخ منتشر شده: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۸:۱۹ (UTC+0)

ما داده ها را نهایی کرده ایم و نتایج در دست است!

نتایج اشتراک

قیمت نهایی (50٪ تخفیف) : 4.67 PROB (0.57 USDT)

کل اشتراک : 254,191.65558737 ARB

مجموع تخصیص : 8,771.92982456 ARB

نرخ اشتراک بیش از حد : 28.98X

تخصیص ARB ارسال شد!

ARB برای همه شرکت کنندگانی که مشترک شده اند توزیع شده است.

تجارت ARB

تجارت:۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۸:۰۰ (UTC+0)

جفت های معاملاتی:   ARB/USDT

از اینکه ARB ProBit Exclusive را به موفقیت رساندید متشکریم، منتظر فروش انحصاری بعدی ما باشید !