اطلاعیه‌هانگهداریProBit Global جفت معاملات IDNA/USDT را فهرست می کند

ProBit Global جفت معاملات IDNA/USDT را فهرست می کند

تاریخ منتشر شده: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰:۲۹ (UTC+0)

ProBit Global جفت تجاری IDNA/USDT Idena Token را در لیست قرار می دهد۲۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۶:۰۰ (UTC+0) .

لطفا به موارد زیر توجه کنید:

  • پس از درخواست رسمی تیم، ProBit Global جفت تجاری IDNA/BTC Idena Token را از لیست حذف خواهد کرد.۲۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۶:۰۰ (UTC+0) .
  • تمام سفارشات باز IDNA/BTC حذف و به طور خودکار لغو می شوند

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً مستقیماً با تیم ایدنا تماس بگیرید: