اطلاعیه‌هانگهداریProBit Global پس از نگهداری کیف پول، سپرده‌ها و برداشت‌های XGP (XGP) را باز می‌کند

ProBit Global پس از نگهداری کیف پول، سپرده‌ها و برداشت‌های XGP (XGP) را باز می‌کند

تاریخ منتشر شده: ۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۴:۵۷ (UTC+0)

لطفا به برنامه های زیر توجه کنید:

  • ۲۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۷ (UTC+0) : XGP تعلیق سپرده ها و برداشت ها.
  • ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۰۵ (UTC+0) : XGP از سرگیری سپرده ها و برداشت ها.

کاربران می توانند مطمئن باشند که همه وجوه امن هستند و معاملات تحت تأثیر تعلیق موقت سپرده ها و برداشت ها قرار نگرفته است.

با تشکر از حمایت شما،

ProBit Global