اطلاعیه‌هانگهداری[تکمیل شده] اطلاعیه تعمیر و نگهداری موقت سیستم

[تکمیل شده] اطلاعیه تعمیر و نگهداری موقت سیستم

تاریخ منتشر شده: ۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۵:۲۹ (UTC+0)

۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۶:۴۵ (UTC+0) به روز رسانی:

تعمیر و نگهداری سیستم تکمیل شده است و کلیه عملیات وب سایت و برنامه به روال عادی از سر گرفته شده است.

به کاربران ProBit Global توصیه می شود که ورود به وب سایت و برنامه ممکن است به طور موقت تا اطلاع ثانوی در دسترس نباشد، با این حال همه کاربران همچنان می توانند تبادل را مشاهده کنند و از ویژگی های مختلف وب سایت استفاده کنند.

کاربران می توانند مطمئن باشند که همه وجوه امن هستند و تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. ما برای هر گونه ناراحتی که ممکن است ایجاد کند پوزش می‌طلبیم و از شکیبایی شما در حین کار برای بازیابی عملیات تشکر می‌کنیم.