הכרזותתחזוקה[מעודכן] ProBit Global משעה פיקדונות ומסחר של Agro Global (AGRO).

[מעודכן] ProBit Global משעה פיקדונות ומסחר של Agro Global (AGRO).

תאריך פרסום: 22 ביוני 2023 בשעה 5:34 (UTC+0)

26 ביוני 2023 בשעה 0:00 (UTC+0) עדכון:

ProBit Global לא תתמוך בהחלפת האסימונים של AGRO ותתקדם עם מחיקת Agro Global (AGRO). אנא שימו לב ללוחות הזמנים המרכזיים הבאים:

  • 31 ביולי 2023 בשעה 0:00 (UTC+0)
  • משיכות סגורות.
  • על המשתמשים למשוך אסימונים לפני תאריך זה, כל האסימונים שנותרו לאחר המועד האחרון יחולטו.

23 ביוני 2023 בשעה 1:30 (UTC+0) :

עקב הבקשה הרשמית של צוות הפרויקט Agro Global (AGRO), הפיקדונות והמסחר של AGRO נסגרו ב-ProBit Global.

אנא שימו לב ללוחות הזמנים המרכזיים הבאים:

  • 17 ביוני 2023 בשעה 12:00 (UTC+0) : הפקדות של אסימוני AGRO נסגרו.
  • 22 ביוני 2023 בשעה 3:12 (UTC+0) : המסחר באסימוני AGRO נסגר. כל ההזמנות הפתוחות בוטלו.

למידע נוסף, אנא צור קשר ישירות עם צוות Agro Global: