FAQארנקכיצד להגדיל את מגבלת המשיכה היומית הסטנדרטית ל-$500,000

כיצד להגדיל את מגבלת המשיכה היומית הסטנדרטית ל-$500,000

תאריך פרסום: 27 בדצמבר 2021 בשעה 7:21 (UTC+0)

משתמשים העומדים בכל הקריטריונים המוזכרים להלן יהיו זכאים להגדלת מגבלת המשיכה היומית הנוכחית בסך $5,000 ל-$500,000 .

מגבלת המשיכה תהיה   גדל אוטומטית 7 ימים לאחר השלמת שני הדברים הבאים :

  1. הפעל ותחזק אימות דו-שלבי (OTP)
  1. השלם אימות KYC רמה 2

אנא שימו לב כי מגבלת המשיכה היומית הסטנדרטית בסך 5,000$ תוחל מחדש עם אובדן ה-OTP.