FAQIEOמה זה הקניית אסימון IEO?

מה זה הקניית אסימון IEO?

תאריך פרסום: 22 באפריל 2022 בשעה 8:02 (UTC+0)

מה זה הבשלה?

אסימונים שנרכשו במהלך IEO כפופים להבשלה, או חלוקת אסימונים בתזמון אסטרטגי בהתאם לטווחי זמן מוגדרים. בעיקרו של דבר, משתתפי IEO חייבים לחכות את מסגרת הזמן שצוינה עד להשלמת ההפצה של כל רכישת ה-IEO שלהם.

כיצד ההבשלה תורמת למשתתפי IEO?

הבשלה היא אסטרטגיה המסייעת במניעת מניפולציות שוק לא הוגנת או סתמית, במיוחד ממשקיעים בשלב מוקדם שעשויים להשיג יתרון מוקדם.

  • שחרור אסימונים בשלבים במקום הפצה חד פעמית מסייעת לקדם גילוי מחיר הוגן באמצעות כוחות שוק טבעיים.
  • Vesting גם מיישרת את האינטרסים המשותפים של כל מחזיקי האסימונים עם החזונות ארוכי הטווח של צוות הפרויקט, מה שמעודד הצלחה עתידית.

מתי אקבל את אסימוני ה-IEO שלי?

כל IEO יכלול לוח זמנים או ציר זמן ייחודיים להבשלה שבמהלכו יחולקו אסימונים בהדרגה לכל משתתפי IEO.

  1. השלב הראשון של ההפצה יתרחש ב-TGE (אירוע יצירת אסימון), או בתאריך הרישום הרשמי של האסימון.
  2. לאחר חלוקת ה-TGE, חלוקת אסימוני ה-IEO הנותרים תתנהל בהתאם ללוח הזמנים של ההבשלה של IEO.


דוגמא:

אתה זכאי ל-1,000 אסימונים שלוח הזמנים של ההבשלה שלהם הוא כדלקמן:

תאריך רישום (TGE)

20% שוחררו

60 יום לאחר הרישום

80% שוחררו

  1. בתאריך הרישום (TGE), תקבל 200 אסימונים (1,000 x 20%).
  2. 60 יום לאחר TGE, 80% מהאסימונים שנרכשו מחולקים. תקבל 800 אסימונים (1,000 x 80%).