היסטוריה IEO
הסתיים
BAA 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 20.6.2024בונוס 10%
הסתיים
BAA
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 20.6.2024בונוס 15%
הסתיים
HODLpad 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 1.4.2024בונוס 5%
הסתיים
HODLpad 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 1.4.2024בונוס 5%
הסתיים
HODL
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 1.4.2024בונוס 5%
הסתיים
MTGX 3rd round
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 22.12.2023בונוס 5%
הסתיים
MTGX 2nd round
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 22.12.2023בונוס 15%
הסתיים
MTGX
PROBUSDTBTCETH
רישום ב- 22.12.2023בונוס 15%
הסתיים
ZRT 3rd round
PROBUSDTBTCETHBNB
רישום ב- 10.11.2023בונוס 10%
הסתיים
ZRT 2nd round
PROBUSDTBTCETHBNB
רישום ב- 10.11.2023בונוס 10%
הסתיים
ZRT
PROBUSDTBTCETHBNB
רישום ב- 10.11.2023בונוס 10%
הסתיים
RADA 3rd Round
PROBUSDTBTCETHXRP
רישום ב- 23.8.2023בונוס 15%
...