FAQNovčanikStruktura naknade za povlačenje

Struktura naknade za povlačenje

Datum objave: 15. listopada 2018. u 05:57 (UTC+0)

Za obradu većine transakcija potrebne su naknade. Iznosi naknada ovise o blockchainu odabranom za povlačenje tokena. Svaki blockchain ima drugačiju (mrežnu) naknadu za povlačenje, pa je svakako provjerite prije pokretanja transakcije.

Iznos naknade za povlačenje možete potvrditi na stranici za povlačenje novčića ili na stranici Naknade za polog i povlačenje .

Ponekad je dostupno više od jedne opcije naknade. Odaberite u kojoj ćete valuti platiti naknadu za isplatu odabirom odgovarajućeg tokena.

Obratite pažnju na polje "Dobijate" ispod naknade:

  • U slučaju da je mrežna naknada ista valuta kao i token koji se povlači - naknada će se oduzeti od 'Iznosa povlačenja'.
  • U slučaju da je mrežna naknada drugačija valuta od tokena koji se povlači - na vašem saldu mora biti dostupan iznos dovoljan za pokrivanje naknade.