FAQAccount and securityKako podnijeti zahtjev za brisanje računa

Kako podnijeti zahtjev za brisanje računa

Datum objave: 10. prosinca 2020. u 05:27 (UTC+0)

Ako želite izbrisati svoj račun, pošaljite zahtjev pomoću obrasca za slanje zahtjeva koji možete pronaći klikom na Podrška i Kontaktirajte nas na glavnoj stranici.

U obrascu Kontaktirajte nas odaberite kategoriju “Račun (E-pošta/2FA/Lozinka/SMS/KYC/Deaktiviraj) → Izbriši račun” i ispunite prijavu prema uputama na ekranu:

  • Navedite svoju ProBit Global adresu e-pošte pod kojom je račun registriran i razlog zašto želite izbrisati račun.
  • Provjerite jeste li nas kontaktirali s iste adrese e-pošte kao i račun čije brisanje tražite.
  • Prije slanja zahtjeva otkažite sve otvorene narudžbe. Otvorene naloge je moguće provjeriti   ovdje . Račun s otvorenim nalozima nije moguće izbrisati.
  • Ako imate uložene novčiće, prvo ih poništite. Račun s aktivnim stakingom ne može se izbrisati.
  • Obavezno povucite svoja sredstva prije podnošenja zahtjeva jer se bilo koji račun s preostalim saldom ne može izbrisati.
  • Svakako preuzmite svoju Povijest transakcija i Povijest trgovine jer im neće biti moguće pristupiti nakon brisanja vašeg računa.