МэдэгдэлЗасвар үйлчилгээProBit Global компани Cybertron Chain (CTCTM) мөнгө байршуулах, татан авалтыг түр зогсоов.

ProBit Global компани Cybertron Chain (CTCTM) мөнгө байршуулах, татан авалтыг түр зогсоов.

Нийтлэгдсэн огноо: 2024 оны гуравдугаар сарын 5 05:03 (UTC+0)

Дараах үндсэн хуваарийг анхаарна уу.

  • 2024 оны гуравдугаар сарын 5 04:37 (UTC+0) : CTCTM мөнгө байршуулах, татан авалтыг түр зогсоох.
  • Зарлах: Бид мөнгө байршуулах, татан авалтыг сэргээх талаар хэрэглэгчдэд мэдэгдэх болно.  

Хэрэглэгчид бүх мөнгө найдвартай байгаа бөгөөд хадгаламж, мөнгө авах үйлдлийг түр зогсооход нөлөөлөхгүй гэдэгт итгэлтэй байж болно.

Таны дэмжлэгт баярлалаа,

ProBit Global