МэдэгдэлМэдээ[Шинэчилсэн] ProBit Global нь XRP (XRP) эзэмшигчдэд зориулсан SongBird (SGB) Airdrop-ийг дэмжих болно.

[Шинэчилсэн] ProBit Global нь XRP (XRP) эзэмшигчдэд зориулсан SongBird (SGB) Airdrop-ийг дэмжих болно.

Нийтлэгдсэн огноо: 2023 оны гуравдугаар сарын 15 08:26 (UTC+0)

2023 оны гуравдугаар сарын 16 00:00 (UTC+0) Шинэчлэлт:

Түгээлт хийгдэнэ2023 оны гуравдугаар сарын 17 06:00 (UTC+0)

ProBit Global нь Flare-ийн Канарын сүлжээ болох Songbird-д зориулсан SGB airdrop-ийг дэмжих болно.

*SGB airdrop хүлээн авах эрхтэй байхын тулд хэрэглэгч бүрийн ProBit Global дансанд байгаа XRP-ийн доод хэмжээ 5-аас доошгүй XRP байх ёстой.

Airdrop харьцаа: 1 XRP: 0.1511 SGB

Songbird-ийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу: https://flare.xyz/introducing-songbird/

Таны дэмжлэгт баярлалаа,

ProBit Global