Aset Jenama

Panduan logo

Logo kami ialah simbol paling penting yang mewakili ProBit Global serta memainkan peranan utama dalam menyampaikan imej jenama. Oleh sebab itu, bentuk dan bahagian semua elemen dalam logo mesti kekal sama. Bentuk menegak adalah lebih baik digunakan. Hanya apabila keadaan tidak mengizinkan, bentuk melintang boleh digunakan.

Menegak
Melintang

Garis panduan nama jenama

Apabila anda menulis nama jenama ProBit Global, perkara berikut hendaklah dipantau untuk mengurangkan kekeliruan.

Setiap huruf nama jenama kami boleh berhuruf besar.

Huruf ‘B’ bagi perkataan ‘ProBit’ hendaklah berhuruf besar.

‘ProBit’ tidak boleh digunakan secara bersendirian.

Ruang hendaklah digunakan antara ‘ProBit’ dengan ‘Global’ untuk membezakan antara kedua-duanya.

Garis panduan warna

ProBit Global Ultramarine ialah warna jenama sebagai simbol ProBit Global. Anda boleh memilih beberapa warna daripada palet ultramarine berikut yang menyediakan kontras terbaik untuk latar belakang yang cerah atau gelap.

PROBIT GLOBAL Ultramarine

HEX #4231c8
RGB 66 49 200
CMYK 90 90 0 0
PANTONE 2369 C

Ultramarine (For Dark Theme)

HEX #504ced
RGB 80 76 237
CMYK 83 71 0 0

PROBIT GLOBAL Gray

HEX #7b7b7b
RGB 123 123 123
CMYK 60 52 48 0

Garis panduan untuk perkongsian

Apabila logo ProBit Global dipaparkan bersama dengan logo rakan kongsi, sila rujuk imej ini dan jangan ubah suai kedudukan dan saiz logo. Jika pengubahsuaian tidak dapat dielakkan, pastikan bahagian logo dikekalkan dan terdapat ruangan jelas yang mencukupi di sekeliling logo tersebut.

Larangan

Bentuk dan bahagian logo kami mestilah dikekalkan dan sebarang pengubahsuaian secara sembarangan adalah dilarang termasuk herotan dan perubahan dalam elemen, kesan atau warna.

Jangan regangkan atau condongkan perspektif dan saiz logo.

Jangan tambahkan atau buat lapisan latar belakang di belakang logo.

Jangan ubah bentuk atau ruangan elemen logo.

Jangan gunakan gabungan warna yang sembarangan.

Jangan laraskan fon logo.

Jangan gunakan kesan bayang-bayang jatuh pada logo.

Jangan buat garis luar pada logo.

Jangan gunakan versi lama logo.

Jangan ubah warna logo.

Jangan ubah susun atur logo.