PengumumanPenyelegarraan[Dikemas kini] ProBit Global Akan Menggantung Deposit dan Pengeluaran pada BNB Smart Chain (BEP20) Sebagai Menyokong Penyelenggaraan Wallet

[Dikemas kini] ProBit Global Akan Menggantung Deposit dan Pengeluaran pada BNB Smart Chain (BEP20) Sebagai Menyokong Penyelenggaraan Wallet

Tarikh yang Diterbitkan: 29 Mac 2023 pada 07:30 (UTC+0)

30 Mac 2023 pada 09:00 (UTC+0) kemas kini:

Penyelenggaraan dompet telah selesai dan deposit serta pengeluaran pada BNB Smart Chain BEP-20 (BSC) telah disambung semula seperti biasa.

Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 30 Mac 2023 pada 06:55 (UTC+0) : Penggantungan deposit dan pengeluaran semua token pada BNB Smart Chain BEP-20 (BSC).
  • Akan Diumumkan: Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran sebaik sahaja peningkatan selesai, dan rangkaian telah disahkan stabil.  

Dagangan semua token pada BNB Smart Chain BEP20 (BSC) diteruskan seperti biasa dan tidak akan terjejas oleh penyelenggaraan dompet.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk perkara berikut: https://www.binance.com/en/support/announcement/wallet-maintenance-for-bnb-smart-chain-bep20-2023-03-30-86c1f27a050b47c2adf6349a52de749f  

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global