PengumumanBeritaProBit Global Melaraskan Yuran Pengeluaran Rangkaian TRON (TRX).

ProBit Global Melaraskan Yuran Pengeluaran Rangkaian TRON (TRX).

Tarikh yang Diterbitkan: 13 Februari 2023 pada 05:00 (UTC+0)

ProBit Global melaraskan yuran pengeluaran Rangkaian TRON (TRX) mengikut Cadangan 83 terkini yang diluluskan oleh Komuniti TRON selaras dengan penukaran kepada model tenaga dinamik untuk mekanisme pengecasannya.

Sila ambil perhatian tentang perubahan yuran berikut berkuat kuasa dari13 Februari 2023 pada 05:00 (UTC+0) :

Cryptocurrency

Sebelum Pelarasan

(setiap pengeluaran)

Selepas Pelarasan

(setiap pengeluaran)

USDT

1 USDT

2.6 USDT

TRX

1 TRX

15 TRX

Sila rujuk perkara berikut untuk maklumat lanjut: