PengumumanPenyelegarraan[Selesai] ProBit Global Untuk Menyokong Pertukaran Rangkaian Travala.com (AVA).

[Selesai] ProBit Global Untuk Menyokong Pertukaran Rangkaian Travala.com (AVA).

Tarikh yang Diterbitkan: 22 April 2024 pada 04:49 (UTC+0)

23 April 2024 pada 06:45 (UTC+0) kemas kini:

Pertukaran rangkaian telah selesai. Deposit dan pengeluaran Travala.com (AVA) pada Ethereum (ERC-20) telah disambung semula seperti biasa.

ProBit Global akan menyokong pertukaran rangkaian Travala.com (AVA) yang akan datang daripada BNB Beacon Chain (BEP2) kepada Ethereum (ERC-20). Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 15 Februari 2024 pada 05:00 (UTC+0) :
  • AVA (BEP2) penggantungan deposit
  • 8 April 2024 pada 02:33 (UTC+0) :
  • Akan Diumumkan: Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran AVA pada ERC-20 sebaik sahaja pertukaran selesai, dan rangkaian telah disahkan stabil.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk perkara berikut:

Pelan Sunset Rangkaian BNB Beacon Chain (BEP2).  

Terima kasih,

ProBit Global