PengumumanPenyelegarraan[Selesai] ProBit Global Menangguhkan Deposit dan Pengeluaran pada Rangkaian Solana Sebagai Menyokong Penyelenggaraan Dompet

[Selesai] ProBit Global Menangguhkan Deposit dan Pengeluaran pada Rangkaian Solana Sebagai Menyokong Penyelenggaraan Dompet

Tarikh yang Diterbitkan: 26 April 2024 pada 09:10 (UTC+0)

27 April 2024 pada 04:18 (UTC+0) kemas kini:

Penyelenggaraan dompet rangkaian Solana telah selesai. Deposit dan pengeluaran telah disambung semula seperti biasa.

Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 26 April 2024 pada 06:37 (UTC+0) : Penggantungan deposit dan pengeluaran token pada rangkaian Solana.
  • Akan Diumumkan: Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran setelah penyelenggaraan telah selesai.  

Dagangan semua token pada rangkaian Solana diteruskan seperti biasa dan tidak akan terjejas oleh penyelenggaraan dompet.

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global