PengumumanPenyelegarraan[Dikemas kini] ProBit Global Delist Somesing (SSX)

[Dikemas kini] ProBit Global Delist Somesing (SSX)

Tarikh yang Diterbitkan: 26 Mac 2024 pada 06:51 (UTC+0)

11 April 2024 pada 00:00 (UTC+0) kemas kini:

ProBit Global tidak akan menyokong penarikan balik token Somesing (SSX) berkuat kuasa serta-merta. Pengguna dinasihatkan untuk menghubungi pasukan Token Somesing (SSX) secara terus.

ProBit Global berusaha untuk menyediakan pengalaman dagangan yang paling selamat untuk semua pengguna kami. Oleh itu, kami menjalankan semakan penyenaraian secara berkala bagi semua projek yang telah ditetapkan untuk memastikan ia memenuhi piawaian ketat yang ditetapkan oleh bursa kami. Apabila projek tidak lagi memenuhi piawaian ini, kami menganggap penyahsenaraian sebagai langkah untuk melindungi pengguna kami.

Somesing (SSX) akan dinyahsenarai daripada ProBit Global. Oleh itu, kami meminta semua pengguna yang memegang token Somesing (SSX) untuk mengeluarkan aset sebelum26 April 2024 pada 08:00 (UTC+0) . Sebarang token yang tidak ditarik balik pada tarikh ini akan dilucuthakkan. Sila ambil perhatian tarikh penting berikut:

  • 26 Mac 2024 pada 08:00 (UTC+0) :
  • Deposit ditutup.
  • 27 Mac 2024 pada 08:00 (UTC+0) :
  • Pasangan dagangan dialih keluar, dan semua pesanan terbuka dibatalkan.
  • 26 April 2024 pada 08:00 (UTC+0) :
  • Pengeluaran ditutup.
  • Pengguna mesti mengeluarkan token sebelum tarikh ini, sebarang token yang tinggal selepas tarikh akhir akan dibatalkan.

Untuk maklumat tambahan, sila hubungi Pasukan Token Somesing (SSX) secara terus:

Somesing (SSX) Telegram: https://t.me/somesinglovers_EN  

Somesing (SSX) X: https://twitter.com/somesinglovers  

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global