PengumumanPenyelegarraan[Selesai] ProBit Global Menyokong Peningkatan Rangkaian Bitcoin Cash (BCH).

[Selesai] ProBit Global Menyokong Peningkatan Rangkaian Bitcoin Cash (BCH).

Tarikh yang Diterbitkan: 10 Mei 2023 pada 05:26 (UTC+0)

15 Mei 2023 pada 13:10 (UTC+0) kemas kini:

Peningkatan rangkaian Bitcoin Cash (BCH) telah selesai dan deposit serta pengeluaran telah disambung semula seperti biasa.

Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 15 Mei 2023 pada 11:00 (UTC+0) : Penggantungan deposit dan pengeluaran token Bitcoin Cash (BCH).
  • 15 Mei 2023 pada 12:00 (UTC+0) : Anggaran masa peningkatan rangkaian
  • Akan Diumumkan: Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran sebaik sahaja peningkatan selesai, dan rangkaian telah disahkan stabil.  

Perdagangan token Bitcoin Cash (BCH) diteruskan seperti biasa dan tidak akan terjejas oleh peningkatan rangkaian.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk perkara berikut: https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-will-support-the-bitcoin-cash-bch-network-upgrade-5b99b3ffdb4f4954aa5896ad269c5433  

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global