PengumumanPenyelegarraan[Selesai] ProBit Global Menyokong Peningkatan Rangkaian Stellar (XLM).

[Selesai] ProBit Global Menyokong Peningkatan Rangkaian Stellar (XLM).

Tarikh yang Diterbitkan: 29 Januari 2024 pada 06:00 (UTC+0)

31 Januari 2024 pada 02:18 (UTC+0) kemas kini:

Penyelenggaraan telah selesai dan deposit dan pengeluaran pada Stellar (XLM) telah disambung semula seperti biasa.

Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 30 Januari 2024 pada 09:00 (UTC+0) : Penggantungan deposit dan pengeluaran semua token pada Rangkaian Stellar (XLM).
  • 30 Januari 2024 pada 15:00 (UTC+0) : Peningkatan rangkaian
  • Akan Diumumkan: Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran sebaik sahaja peningkatan selesai, dan rangkaian telah disahkan stabil.  

Dagangan semua token pada Rangkaian Stellar (XLM) diteruskan seperti biasa dan tidak akan terjejas oleh peningkatan.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk perkara berikut: Stellar | Panduan Naik Taraf Protokol 20 .

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global