PengumumanPenyelegarraan[Selesai] ProBit Global Menangguhkan Deposit dan Pengeluaran pada Bitcoin Cash (BCH) Sebagai Menyokong Penyelenggaraan Wallet

[Selesai] ProBit Global Menangguhkan Deposit dan Pengeluaran pada Bitcoin Cash (BCH) Sebagai Menyokong Penyelenggaraan Wallet

Tarikh yang Diterbitkan: 13 Jun 2023 pada 01:31 (UTC+0)

16 Jun 2023 pada 05:20 (UTC+0) kemas kini:

Penyelenggaraan dompet BCH telah selesai, dan deposit serta pengeluaran telah disambung semula seperti biasa.

Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 9 Jun 2023 pada 14:30 (UTC+0) : Penggantungan deposit dan pengeluaran token Bitcoin Cash (BCH).
  • Akan Diumumkan: Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran setelah penyelenggaraan selesai, dan rangkaian telah disahkan stabil.  

Perdagangan token Bitcoin Cash (BCH) diteruskan seperti biasa dan tidak akan terjejas oleh peningkatan rangkaian.

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global