PengumumanPenyelegarraan[Selesai] ProBit Global Menangguhkan Deposit dan Pengeluaran pada Rangkaian TRON untuk Menyokong Penyelenggaraan & Peningkatan Dompet

[Selesai] ProBit Global Menangguhkan Deposit dan Pengeluaran pada Rangkaian TRON untuk Menyokong Penyelenggaraan & Peningkatan Dompet

Tarikh yang Diterbitkan: 7 Jun 2024 pada 08:31 (UTC+0)

15 Jun 2024 pada 18:00 (UTC+0) kemas kini:

Kemas kini rangkaian TRON dan penyelenggaraan dompet telah selesai. Deposit dan pengeluaran telah disambung semula seperti biasa.

Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 15 Jun 2024 pada 15:50 (UTC+0) :
  • Yang akan diumumkan :
  • Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran sebaik sahaja peningkatan dan penyelenggaraan selesai, dan rangkaian telah disahkan stabil.

Dagangan semua token pada rangkaian TRON diteruskan seperti biasa dan akan kekal tidak terjejas oleh aktiviti naik taraf dan penyelenggaraan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk perkara berikut:

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global