PengumumanPenyelegarraan[Selesai] ProBit Global Menyokong Naik taraf Mainnet Cosmos (ATOM) Gaia v15

[Selesai] ProBit Global Menyokong Naik taraf Mainnet Cosmos (ATOM) Gaia v15

Tarikh yang Diterbitkan: 15 Mac 2024 pada 05:35 (UTC+0)

21 Mac 2024 pada 00:18 (UTC+0) kemas kini:

Peningkatan Cosmos (ATOM) telah selesai dan deposit serta pengeluaran telah disambung semula seperti biasa.

Sila ambil perhatian tentang jadual utama berikut:

  • 20 Mac 2024 pada 09:00 (UTC+0) :

  • Yang akan diumumkan:
  • Kami akan memberitahu pengguna tentang penyambungan semula deposit dan pengeluaran sebaik sahaja peningkatan selesai, dan rangkaian telah disahkan stabil.

Dagangan ATOM/USDT   berterusan seperti biasa dan akan kekal tidak terjejas oleh aktiviti naik taraf. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk perkara berikut:

Terima kasih atas sokongan anda,

ProBit Global