FAQIEOApakah Peletakhakan Token IEO?

Apakah Peletakhakan Token IEO?

Tarikh yang Diterbitkan: 22 April 2022 pada 08:02 (UTC+0)

Apakah letak hak?

Token yang dibeli semasa IEO tertakluk kepada peletakhakan, atau pengedaran token bermasa strategik mengikut jangka masa yang ditentukan. Pada asasnya, peserta IEO mesti menunggu tempoh masa yang ditetapkan sehingga pengedaran keseluruhan pembelian IEO mereka selesai.

Bagaimanakah peletakan hak memberi manfaat kepada peserta IEO?

Peletakan hak ialah strategi yang membantu mencegah manipulasi pasaran yang tidak adil atau curang, terutamanya daripada pelabur peringkat awal yang mungkin mendapat kelebihan awal.

  • Mengeluarkan token secara berperingkat dan bukannya pengedaran sekali gus membantu menggalakkan penemuan harga yang saksama melalui kuasa pasaran semula jadi.
  • Peletakan hak juga menyelaraskan kepentingan bersama semua pemegang token dengan visi jangka panjang pasukan projek, memberi insentif kepada kejayaan masa depan.

Bilakah saya akan menerima token IEO saya?

Setiap IEO akan menampilkan jadual peletakhakan atau garis masa yang unik di mana token akan diedarkan secara berperingkat kepada semua peserta IEO.

  1. Fasa pertama pengedaran akan berlaku pada TGE (Acara Penjanaan Token), atau tarikh penyenaraian rasmi token.
  2. Berikutan pengedaran TGE, pengedaran token IEO yang tinggal akan diteruskan mengikut jadual peletakhakan IEO yang ditentukan.


Contoh:

Anda layak mendapat 1,000 token yang jadual peletakan haknya adalah seperti berikut:

Tarikh penyenaraian (TGE)

20% dikeluarkan

60 hari selepas penyenaraian

80% dikeluarkan

  1. Pada Tarikh Penyenaraian (TGE), anda akan menerima 200 token (1,000 x 20%).
  2. 60 hari selepas TGE, 80% daripada token yang dibeli diedarkan. Anda akan menerima 800 token (1,000 x 80%).