ကြေညာချက်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း[ပြီးပါပြီ] ProBit Global သည် Wallet Maintenance ကိုပံ့ပိုးမှုဖြင့် Polygon (MATIC) တွင် အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို ဆိုင်းငံ့မည်

[ပြီးပါပြီ] ProBit Global သည် Wallet Maintenance ကိုပံ့ပိုးမှုဖြင့် Polygon (MATIC) တွင် အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို ဆိုင်းငံ့မည်

ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: ၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၃ ၀၂:၀၆ (UTC+0)

၂၀၂၃၊ ဇွန် ၃၀ ၀၀:၀၀ (UTC+0) အပ်ဒိတ်-

ပိုက်ဆံအိတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြီးမြောက်ပြီး အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်စတင်ပါပြီ။

အောက်ပါ အဓိကအချိန်ဇယားများကို မှတ်သားထားပါ-

  • ၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၃ ၀၀:၀၀ (UTC+0) Polygon (MATIC) ကွန်ရက်ရှိ တိုကင်များအားလုံး၏ အပ်ငွေများနှင့် ထုတ်ယူခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း။
  • ကြေညာရန်- ပိုက်ဆံအိတ်ကို တည်ငြိမ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် အပ်ငွေများနှင့် ထုတ်ယူမှုများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းအကြောင်း သုံးစွဲသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်းကြားပါမည်။  

Polygon (MATIC) ကွန်ရက်ရှိ တိုကင်များအားလုံး၏ ကုန်သွယ်မှုသည် ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ရှိပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် သက်ရောက်မှုမရှိပေ။

အားပေးမှု အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊

ProBit Global