ကြေညာချက်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း[မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသော] ProBit Global Agro Global (AGRO) အပ်ငွေများနှင့် ကုန်သွယ်မှုကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။

[မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသော] ProBit Global Agro Global (AGRO) အပ်ငွေများနှင့် ကုန်သွယ်မှုကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: ၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၂ ၀၅:၃၄ (UTC+0)

၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၆ ၀၀:၀၀ (UTC+0) အပ်ဒိတ်-

ProBit Global သည် AGRO တိုကင်လဲလှယ်မှုကို ပံ့ပိုးမည်မဟုတ်သည့်အပြင် Agro Global (AGRO) ကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် ရှေ့ဆက်သွားပါမည်။ အောက်ပါ အဓိကအချိန်ဇယားများကို မှတ်သားထားပါ-

  • ၂၀၂၃၊ ဇူလိုင် ၃၁ ၀၀:၀၀ (UTC+0)
  • ငွေထုတ်ခြင်းများ ပိတ်ပါသည်။
  • အသုံးပြုသူများသည် ဤရက်စွဲမတိုင်မီ တိုကင်များကို ထုတ်ယူရမည်၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ပြီးနောက် ကျန်ရှိသည့် တိုကင်များကို ဆုံးရှုံးသွားပါမည်။

၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၃ ၀၁:၃၀ (UTC+0) :

Agro Global (AGRO) ပရောဂျက်အဖွဲ့၏တရားဝင်တောင်းဆိုမှုကြောင့်၊ AGRO အပ်ငွေများနှင့် ကုန်သွယ်မှုများကို ProBit Global တွင် ပိတ်ထားသည်။

အောက်ပါ အဓိကအချိန်ဇယားများကို မှတ်သားထားပါ-

  • ၂၀၂၃၊ ဇွန် ၁၇ ၁၂:၀၀ (UTC+0) : AGRO တိုကင်များ၏ အပ်ငွေများကို ပိတ်ထားသည်။
  • ၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၂ ၀၃:၁၂ (UTC+0) : AGRO တိုကင်များ အရောင်းအဝယ် ပိတ်သည်။ ဖွင့်လှစ်ထားသော အော်ဒါများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါပြီ။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ Agro Global Team ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။