IEO

IEO မှတ်တမ်း
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Spread Wisdom Token
PROBUSDTBTCETH
စာရင်းသွင်းခြင်း အတည်ပြုပြီး။ဘောနပ်စ် 15%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Skaflic 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
2023- မတ် 16 Listingလုပ်ပေးနေသည်။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Skaflic 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
2023- မတ် 16 Listingလုပ်ပေးနေသည်။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Skaflic
PROBUSDTBTCETH
2023- မတ် 16 Listingလုပ်ပေးနေသည်။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Volare
PROBUSDTETH
စာရင်းသွင်းခြင်း အတည်ပြုပြီး။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ROVI Network 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
2023- ဇန် 17 Listingလုပ်ပေးနေသည်။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Rimaunangis 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
စာရင်းသွင်းခြင်း အတည်ပြုပြီး။ဘောနပ်စ် 2.5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Metarix 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
စာရင်းသွင်းခြင်း အတည်ပြုပြီး။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Rimaunangis
PROBUSDTBTCETH
စာရင်းသွင်းခြင်း အတည်ပြုပြီး။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ROVI Network
PROBUSDTBTCETH
2023- ဇန် 17 Listingလုပ်ပေးနေသည်။ဘောနပ်စ် 20%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Metarix 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
စာရင်းသွင်းခြင်း အတည်ပြုပြီး။ဘောနပ်စ် 5%
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Metarix
PROBUSDTBTCETH
စာရင်းသွင်းခြင်း အတည်ပြုပြီး။ဘောနပ်စ် 5%
...