50%OFF

USD Coin (USDC)

 • Alokimi total
  25,000 USDT me vlerë USDC
 • Çmimi Origjinal
  4.90294118 PROB (1.00022 USDT)
 • Çmimi Ekskluziv
  2.45147059 PROB (0.51 USDT)
 • fillo
  2022-06-07 02:00 (GMT+0)
 • fund
  2022-06-13 02:00 (GMT+0)
Përfundoi
00ditë
:
00orë
:
00minuta
:
00sekonda
:

Abonimi Im

Rregullat e shitjes së ProBit Exclusive

 • Përdoruesit duhet të kenë 500 PROB të stake-uara në menyrë që të marrin pjesë
 • Shitja ProBit Ekskluzive kryhet në bazë abonimi. Përdoruesit mund vetëm të abonohen me PROB brenda periudhës së abonimit.
 • Abonimet e shumëhershme janë të lejuara. Përdoruesit mund të bejnë stake më tepër PROB për të rritur shpërndjarjen maksimale.
 • Abonimi maksimal varet nga niveli i anëtarësisë së përdoruesit, i cili përcaktohet nga shuma e PROB të Stake-uar të përdoruesit.
 • Niveli i AnëtarësimitShuma e stake-uar e PROBAbonim maksimal
  VIP500250 USDT
  VIP3,0001,250 USDT
  VIP8,0003,000 USDT
  VIP20,0007,500 USDT
  VIP50,00015,000 USDT
 • Rezultatet do të shpallen brenda 24 orëve pas përfundimit të periudhës së abonimit.
 • Përdoruesit do të marrin USDC në proporcion me nivelin e abonimit. PROB të papërdorura do të rimbursohen.
  p.sh:
  Nëse shitja është e mbiabonuar 2X, të gjithë përdoruesit do të marrin 50% të shumës së abonuar.
  Nëse shitja është e paabonuar, të gjithë përdoruesit do të marrin 100% të shumës së abonuar.
 • Të gjitha USDC shpërndarjet do jenë kryer në2022-06-13 07:00 (GMT+0).
 • Ju nuk mund të merrni pjesë nëse jeni prej një nga vendeve që ndalojnë pjesëmarrjen në shitjet e Token-eve  Detajet >
 • Shikoni Kushtet