NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global Delists DefiBids (BID)

ProBit Global Delists DefiBids (BID)

Published date: 25 maj 2023 në 07:20 (UTC+0)

Pas kërkesës zyrtare të ekipit, ProBit Global do të vazhdojë me heqjen e BID nga lista. Ju lutemi mbani parasysh informacionin e mëposhtëm:

  • 25 maj 2023 në 09:00 (UTC+0) :
  • Depozitat BID do të mbyllen.
  • 26 maj 2023 në 06:00 (UTC+0) :
  • Çiftet e tregtimit BID/USDT dhe BID/ETH do të hiqen dhe të gjitha porositë e hapura do të anulohen.
  • 26 qershor 2023 në 06:00 (UTC+0) :
  • Tërheqjet e BID-ve do të mbyllen.
  • Përdoruesit duhet të tërheqin argumentet më parë26 qershor 2023 në 06:00 (UTC+0) , çdo shenjë e mbetur pas afatit do të konfiskohet.

Për pyetje, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e DefiBids: