NjoftimetEventetMësoni dhe Fitoni Rreth RADA (RADA) nga 10 korriku 2023

Mësoni dhe Fitoni Rreth RADA (RADA) nga 10 korriku 2023

Published date: 10 korrik 2023 në 08:06 (UTC+0)

Kur do të jetë i disponueshëm kursi RADA (RADA)?

 • Kursi hapet:10 korrik 2023 në 08:00 (UTC+0)

* Derisa të mbarojë alokimi.

Sa mund të fitoj nga ky kurs?

 • Çdo pjesëmarrës i kualifikuar mund të marrë deri në   80 RADA ose 10 RADA për përgjigje të saktë.
 • Një total prej300,000 RADA janë në dispozicion për këtë kurs. Shpërblimet janë të kufizuara dhe u ndahen pjesëmarrësve të kualifikuar sipas parimit të parë, të shërbimit të parë.

Si të merrni kripto falas në ProBit Global's Learn & Earn?

Për të filluar, shkoni te Mësoni dhe Fitoni ! Keni nevojë për më shumë detaje? Lexoni të plotë   Si të mësoni dhe të fitoni kripto falas në ProBit Global këtu.

Kush ka të drejtë të marrë pjesë në Learn & Earn?

 • Të gjithë përdoruesit që kanë përfunduar KYC STEP2 kanë të drejtë të shikojnë dhe lexojnë kurse Mëso dhe Fito, të marrin kuize dhe të fitojnë kripto falas.

Termat dhe Kushtet

 • Shpërblimet individuale përcaktohen nga numri i përgjigjeve të sakta të dorëzuara gjatë kuizit dhe llogariten si më poshtë:
  shuma maksimale e shpërndarjes për përdorues X numri i përgjigjeve të sakta / numri i pyetjeve totale të kuizit.
 • Shpërblimet janë të kufizuara dhe u ndahen pjesëmarrësve të kualifikuar sipas parimit të parë, të shërbimit të parë. Nëse të gjitha shpërblimet e disponueshme janë ndarë përpara se një pjesëmarrës të dorëzojë kuizin, pjesëmarrësi nuk do të kualifikohet për asnjë shpërblim.
 • Të gjitha shpërblimet shpërndahen brenda 2 javësh pas përfundimit të një kursi, ose 2 javësh pas datës së listimit – cilado që të ndodhë më vonë .   Shko te Historia e Mësimit dhe Fitimit tim   për të parë statusin e shpërndarjes së shpërblimit .
 • Çdo pjesëmarrës mund të marrë kuizin vetëm një herë.
 • ProBit Global rezervon të drejtën të skualifikojë pjesëmarrësit abuzues të ngjarjeve të cilët janë të përfshirë në aktivitete keqdashëse si p.sh. shpërndarja dhe nxjerrja e përmbajtjes së kuizit dhe/ose krijimi i llogarive të shumta.
 • ProBit Global rezervon të drejtën për të ndaluar ose ndërprerë ngjarjen me diskrecionin e vetëm.
 • ProBit Global rezervon të drejtën të anulojë ose të ndryshojë rregullat e ngjarjes me diskrecionin e vetëm.
 • ProBit Global rezervon të drejtën për interpretimin përfundimtar të rezultateve të këtyre ngjarjeve.