NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në Klaytn (KLAY) në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në Klaytn (KLAY) në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

Published date: 18 dhjetor 2023 në 03:08 (UTC+0)

19 dhjetor 2023 në 02:30 (UTC+0) përditësimi:

Mirëmbajtja ka përfunduar dhe depozitat dhe tërheqjet në Klaytn (KLAY) kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 17 dhjetor 2023 në 00:04 (UTC+0) : Pezullimi i depozitave dhe tërheqjeve të të gjitha tokeneve në rrjetin Klaytn (KLAY).
  • Për t'u Njoftuar: Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të ketë përfunduar mirëmbajtja.  

Tregtimi i të gjitha tokeneve në rrjetin Klaytn (KLAY) vazhdon normalisht dhe do të mbetet i paprekur nga mirëmbajtja e portofolit.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global