NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global Mbështet Hardfork të Rrjetit AirDAO (AMB).

[E plotësuar] ProBit Global Mbështet Hardfork të Rrjetit AirDAO (AMB).

Published date: 31 tetor 2023 në 07:39 (UTC+0)

19 nëntor 2023 në 00:30 (UTC+0) përditësimi:

Mirëmbajtja ka përfunduar dhe depozitat dhe tërheqjet kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 15 nëntor 2023 në 09:00 (UTC+0) :
  • 15 nëntor 2023 në 19:45 (UTC+0) :
  • Të shpallet :
  • Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve të AirDAO (AMB) pasi të përfundojë përmirësimi dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Tregtimi i AirDAO (AMB) vazhdon normalisht dhe nuk do të ndikohet nga përmirësimi dhe aktiviteti i hard pirunit. Për më shumë informacion mbi përmirësimin e rrjetit, ju lutemi referojuni sa vijon:

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global