NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global për të mbështetur shkëmbimin e rrjetit Travala.com (AVA).

[E plotësuar] ProBit Global për të mbështetur shkëmbimin e rrjetit Travala.com (AVA).

Published date: 22 prill 2024 në 04:49 (UTC+0)

23 prill 2024 në 06:45 (UTC+0) përditësimi:

Ndërrimi i rrjetit ka përfunduar. Depozitat dhe tërheqjet e Travala.com (AVA) në Ethereum (ERC-20) kanë rifilluar normalisht.

ProBit Global do të mbështesë shkëmbimin e ardhshëm të rrjetit Travala.com (AVA) nga BNB Beacon Chain (BEP2) në Ethereum (ERC-20). Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 15 shkurt 2024 në 05:00 (UTC+0) :
  • AVA (BEP2) pezullim i depozitave
  • 8 prill 2024 në 02:33 (UTC+0) :
  • Për t'u shpallur: Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve të AVA në ERC-20 pasi të përfundojë shkëmbimi dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni sa vijon:

Plani i perëndimit të rrjetit BNB Beacon Chain (BEP2).  

Faleminderit,

ProBit Global