NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet e monedhave LC (LCC).

ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet e monedhave LC (LCC).

Published date: 4 mars 2024 në 02:54 (UTC+0)

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 4 mars 2024 në 02:40 (UTC+0) : Pezullimi i LCC i depozitave dhe tërheqjeve.
  • Për t'u Njoftuar: Ne do të njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve.  

Përdoruesit mund të jenë të sigurt se të gjitha fondet janë të sigurta dhe nuk do të ndikohen nga pezullimi i përkohshëm i depozitave dhe tërheqjeve.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global