NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në rrjetin Solana në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në rrjetin Solana në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

Published date: 26 prill 2024 në 09:10 (UTC+0)

27 prill 2024 në 04:18 (UTC+0) përditësimi:

Mirëmbajtja e portofolit të rrjetit Solana ka përfunduar. Depozitat dhe tërheqjet kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 26 prill 2024 në 06:37 (UTC+0) : Pezullimi i depozitave dhe tërheqjet e tokeneve në rrjetin Solana.
  • Për t'u Njoftuar: Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të ketë përfunduar mirëmbajtja.  

Tregtimi i të gjitha tokeneve në rrjetin Solana vazhdon normalisht dhe do të mbetet i paprekur nga mirëmbajtja e portofolit.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global