NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global mbështet përmirësimin dhe pirunin e fortë të Cosmos (ATOM).

[E plotësuar] ProBit Global mbështet përmirësimin dhe pirunin e fortë të Cosmos (ATOM).

Published date: 5 qershor 2024 në 08:48 (UTC+0)

7 qershor 2024 në 01:08 (UTC+0) përditësimi:

Përmirësimi ka përfunduar dhe depozitat dhe tërheqjet e Cosmos (ATOM) kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 5 qershor 2024 në 15:00 (UTC+0) :
  • 5 qershor 2024 në 17:00 (UTC+0) :
  • Të shpallet :
  • Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të kenë përfunduar përmirësimi dhe "hard fork" dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Tregtimi i ATOM/USDT vazhdon normalisht dhe nuk do të ndikohet nga përmirësimi dhe aktiviteti i hard pirunit. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni sa vijon:

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global