NjoftimetMirëmbajtja[Përditësuar] ProBit Global mbështet shkëmbimin e tokenit të monedhës GERA (GERA).

[Përditësuar] ProBit Global mbështet shkëmbimin e tokenit të monedhës GERA (GERA).

Published date: 26 prill 2023 në 09:02 (UTC+0)

ProBit Global do të mbështesë shkëmbimin e ardhshëm të tokenit GERA Coin (GERA). Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 8 shtator 2022 në 05:20 (UTC+0) : GERA pezullimin e depozitave dhe tërheqjeve
  • 28 prill 2023 në 01:30 (UTC+0) : Shenjat GERA do të shkëmbehen me kontratën e re në një normë 1:1
  • Adresa e kontratës së re:

https://etherscan.io/address/0x80d4f13acc30968fd6225b1ea79f5779f09fee60#readContract  

  • 2 maj 2023 në 05:00 (UTC+0) : GERA rifillimi i depozitave dhe tërheqjeve
  • 2 maj 2023 në 06:00 (UTC+0) : GERA rifillon tregtimin

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e GERA Coin: