NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në Polygon (MATIC) në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në Polygon (MATIC) në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

Published date: 19 dhjetor 2023 në 00:54 (UTC+0)

19 dhjetor 2023 në 01:55 (UTC+0) përditësimi:

Mirëmbajtja ka përfunduar dhe depozitat dhe tërheqjet në Polygon (MATIC) kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 18 dhjetor 2023 në 23:40 (UTC+0) : Pezullimi i depozitave dhe tërheqjeve të të gjitha tokeneve në rrjetin Polygon (MATIC).
  • Për t'u Njoftuar: Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të ketë përfunduar mirëmbajtja.  

Tregtimi i të gjitha tokeneve në rrjetin Polygon (MATIC) vazhdon normalisht dhe nuk do të ndikohet nga mirëmbajtja e portofolit.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global