NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global Delists SafeEarth (SAFEEARTH)

ProBit Global Delists SafeEarth (SAFEEARTH)

Published date: 13 shtator 2023 në 00:31 (UTC+0)

Pas një hetimi të plotë, ProBit Global do të heqë nga lista SAFEEARTH. Ju lutemi mbani parasysh datat kryesore të mëposhtme:

  • 15 shtator 2023 në 06:00 (UTC+0)
  • Depozitat janë të mbyllura.
  • Çifti tregtar SafeEarth (SAFEEARTH/USDT) është hequr.
  • Të gjitha porositë e hapura janë anuluar.
  • 16 tetor 2023 në 06:00 (UTC+0)
  • Tërheqjet janë të mbyllura.
  • Përdoruesit duhet të tërheqin argumentet përpara kësaj date, çdo shenjë e mbetur pas afatit do të humbet.

Për pyetje, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e SafeEarth:

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global