NjoftimetEventetGara Tregtare e Zonës Galactix (GXZ).

Gara Tregtare e Zonës Galactix (GXZ).

Published date: 15 shtator 2023 në 02:30 (UTC+0)

Lidhja e Konkurrencës Tregtare GXZ

Kohëzgjatja e ngjarjes:19 shtator 2023 në 07:00 (UTC+0) -3 tetor 2023 në 07:00 (UTC+0)

Grupi i Çmimeve:   300,000 GXZ

  Kërkesa për përshtatshmërinë e ngjarjes

Një minimum prej 100 PROB duhet të vendosen në mënyrë që të kualifikoheni për këtë ngjarje dhe PROB-ja e vendosur nuk mund të zvogëlohet gjatë kohëzgjatjes së konkursit.

PROBIMI I kunjit:   https://www.probit.com/stake/PROB
Udhëzues për vendosjen e basteve:   https://www.probit.com/hc/360039717011-How-to-Stake-PROB  

Tregtoni GXZ, Fitoni GXZ

Një konkurs tregtar do të mbahet për çiftin tregtar GXZ/USDT . Një total prej 300,000 GXZ   do t'u shpërndahet 20 tregtarëve më të mirë të vëllimit në këtë renditje.

Vendi i parë: 18,600 GXZ

Vendi i dytë: 18,225 GXZ

Vendi i tretë: 17,850 GXZ

Vendi i 4-të: 17,475 GXZ

Vendi i 5-të: 17,100 GXZ

Vendi i 6-të: 16,725 GXZ

Vendi i 7-të: 16,350 GXZ

Vendi i 8-të: 15,975 GXZ

Vendi i 9-të: 15,600 GXZ

Vendi i 10-të: 15,225 GXZ

Vendi i 11-të: 14,850 GXZ

Vendi i 12-të: 14,475 GXZ

Vendi i 13-të: 14,100 GXZ

Vendi i 14-të: 13,725 GXZ

Vendi i 15-të: 13,350 GXZ

Vendi i 16-të: 12,975 GXZ

Vendi i 17-të: 12,600 GXZ

Vendi i 18-të: 12,225 GXZ

Vendi i 19-të: 11,850 GXZ

Vendi i 20-të: 10,725 GXZ

  Fitoni tarifa më të ulëta tregtare duke vendosur PROB

Staking PROB do të zhbllokojë tarifat më të ulëta të tregtimit bazuar në nivelin tuaj të anëtarësimit, i cili përcaktohet nga shuma e aksioneve. Shumat më të larta të aksioneve PROB marrin tarifat më të ulëta të tregtimit, kështu që vendosni PROB-në tuaj për të filluar të shijoni përfitimet.

  Termat dhe Kushtet

  • Një minimum prej 100 PROB duhet të vendosen për t'u bashkuar me të gjitha garat tregtare.
  • PROB e aksioneve të përdoruesve duhet të ruhet dhe nuk mund të zvogëlohet gjatë kohëzgjatjes së konkursit.
  • Renditja e konkurrencës tregtare përcaktohet sipas vëllimit total të tregtimit, i konvertuar në USDT .
  • Mund të ketë dallime midis bordit drejtues dhe rezultateve aktuale për shkak të renditjeve të përditësuara periodikisht.
  • Shpërblimet do të shpërndahen në kuletat e ProBit Global brenda dy javësh pas përfundimit të Konkursit të Tregtisë.
  • ProBit Global rezervon të drejtën të anulojë ose të ndryshojë rregullat e ngjarjes me diskrecionin e vetëm.
  • ProBit Global rezervon të drejtën për interpretimin përfundimtar të rezultateve të këtyre ngjarjeve.
  • Në rast barazimi, shuma e mbajtjes së PROB do të përdoret për të përcaktuar fituesin.