NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global Delists Tripedia (TRIPEDIA)

ProBit Global Delists Tripedia (TRIPEDIA)

Published date: 14 prill 2023 në 08:40 (UTC+0)

Pas kërkesës zyrtare të ekipit, ProBit Global do të vazhdojë me heqjen e TRIPEDIA nga lista. Ju lutemi mbani parasysh informacionin e mëposhtëm:

  • 12 prill 2022 në 01:05 (UTC+0) :
  • Depozitat TRIPEDIA u mbyllën.
  • 14 prill 2023 në 01:00 (UTC+0) :
  • Çiftet e tregtimit TRIPEDIA /USDT dhe TRIPEDIA/BTC janë hequr dhe të gjitha porositë e hapura janë anuluar.
  • 12 maj 2023 në 01:00 (UTC+0) :
  • Tërheqjet e TRIPEDIA do të mbyllen.
  • Përdoruesit duhet të tërheqin argumentet më parë12 maj 2023 në 01:00 (UTC+0) , çdo shenjë e mbetur pas afatit do të konfiskohet.

Për pyetje, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e Tripedia: